2019 Meeting Packets

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share via Email
JANUARY 17, 2019

11G18VA: 7621 Kingston Pike [PDF] (12 MB)
12F18VA: 2806 Painter Ave. [PDF]
01A19VA:  2924 Sutherland Ave. [PDF] (15MB)
01B19VA:  405 Black Oak Dr. [PDF]


FEBRUARY 21, 2019

2A19VA: 3147 Whitney Pl. [PDF]
2B19VA: 3111 McClure Ln. [PDF]
2C19VA: 2921 Pershing St. [PDF]
2D19VA: 5016 McIntyre Rd. [PDF]
2E19VA 1901 Foggy Bottom St. [PDF]
2F19VA: 101 E. Fifth Ave. [PDF]
2G19VA: 1410 Boyd St. [PDF]
2H19VA: 1015 Locust St. [PDF]


MARCH 26, 2019
(rescheduled from March 21)

2C19VA: 2921 Pershing St. [PDF]
2G19VA: 1410 Boyd St. [PDF]
3A19VA: 2460 Parkview Ave. [PDF]
3B19VA: 6600 Jim Sterchi Rd. [PDF]
3C19VA: 5418 Pratt Rd. [PDF]
3D19VA: 835 N. Central St. [PDF]
3E19VA: 2230 Chapman Hwy. [PDF]
3F19VA: 835 Huckleberry Springs [PDF]
3G19VA: 4001 Middlebrook Pike [PDF]
3H19VA: 1716 Merchant Dr. [PDF]
3I19VA: 2304 West Blount Ave. [PDF]
3J19VA: 1408 Boyd St. [PDF]


APRIL 18, 2019

4A19VA:  3039 Alcoa Hwy. [PDF]
4D19VA:  513 Carta Rd. [PDF]


MAY 16, 2019

5A19VA:  4100 Apex  [PDF]
5B19VA:   719 Locust St. [PDF]
5C19VA:   719 Locust St. [PDF]
5E19VA:   1743 Louisville Dr. [PDF]
5F19VA:   2382 Old Callahan Dr. [PDF]
5G19VA:  9352 Park W. Blvd. [PDF]
5H19VA:  6745 Clinton Hwy. [PDF]


JUNE 20, 2019

6A19VA:  2451 Washington Ave. [PDF]
6C19VA:  204 Kingwood Rd.  [PDF]
6D19VA:  1000 Cherokee Trail  [PDF]
6E19VA:  2223 Cumberland Ave.  [PDF]
6F19VA:  2400 Washington Ave.  [PDF]
6G19VA:  209 S. Central St. [PDF]
6H19VA:   3701 Terrace View Dr. [PDF]


JULY 18, 2019

7A19VA:  2804/2806 Painter Ave. [PDF]
7B19VA:  141 Pruett Pl.  [PDF]
7C19VA:  7412 Kingston Pike  [PDF]
7E19VA:  9352 Park W. Blvd.  [PDF]
7F19VA:  406 Avenue C  [PDF]

AUGUST 15, 2019

Packets coming in August 


SEPTEMBER 19, 2019

Packets coming in September


OCTOBER 17, 2019

Packets coming in October


NOVEMBER 21, 2019

Packets coming in November


DECEMBER 19, 2019

Packets coming in December